سبز گوش: چرا باید عکسها و ویویوهائی که در تظاهرات و مناسبتها ی آ ن میگیریم چهره شرکت کنندگان را بپوشانیم

5 Oct
چرا باید عکسها و ویویوهائی که در تظاهرات و مناسبتها ی آ ن میگیریم چهره شرکت کنندگان را بپوشانیم : شاید ذکر این نمونه برای روشنی ذهن شما لازم باشد .

 

بابک ( رجب لو ) داشاب در فوریه 2009 دستگیر و به شش سال زندان محکوم شد و در اشورا ( دسامبر 2009 ) مجدادا ” بخاطر انتشار ویدیو و عکس ش در حال درست کردن آتش و سوزاندن هیزم محکوم شد و سه سال از عمر ش در زندان گذشت تنها بخاطر یک اهمال ساده و قابل پیش گیری .
قبل از شروع بهار عربی و تظاهرات آن جنبش موج سبز در ایران با حضور میلیونها مردمی که قبلا ” حکومت برایشان هویتی قائل نشده بود و در تنکنای مشگلات و فضای سیاسی مسموم و خفقان بودند برای حضور و در خواست حقوقشان فرصتی مناسب یافته بودند و نا اگاهانه هر یک خود ر ا فعال سیاسی و ازادیخواه و شهروندی خبر نگار یافتند و فرصتی تا از طریق ارسال هزاران عکس و ویدیو حرفها و خواستها و انچه بر انها میگذشت را در کوتاه ترین زمان ممکن بدنیا بفرستند و درخواست رسیدگی و کمک کنند غافل از اینکه اینکار ارسال ( ویدئو و عکس ) انها بزرگترین مدرک و حربه حکومت بر علیه کسانی شد که شناسائیشان براحتی در دسترس و با اتکا به انها برچسب جرم براندازی حکومت و رهبری و تروریست و اقدام برای به خطر اندازی و بر اندازی حکومت و ایران شدند .
در حقیقت کسانی که میخواستند سخنگوی و شاهدی برای ظلم و نا هنجاری باشند با کار خام و نسنجیده خود باعث دستگیری و خفقان بیشتر و سهولت حکومت در ایجاد هراس و ضعف و عقب نشینی جنبش شد وما که ندانسته باعث این وضعیت شده بودیم شرمنده و بفکر چاره و تصیحح اشتباه گذشته از متخصصان ماهری بنام گروه شاهد در خواست کردیم تا با ایجاد یک برنامه برای پوشش و مات کردن ویدیوها و عکسها در یوتیوب که بطور اتوماتیک نقاط حساس و قابل شناسائی را قبل از انتشار مات میکند درست کردند .
اما بعضی هنوز نمیدانستند که برای پوشش و مات کردن عکسها و وی دی وهایشان چه باید کنند و من در جواب ” اگر خودتان موفق به اینکار نیستید از کسی که بلد است خواهش کنید تا کمکتان کند چون بسیار مهم است که انها را بفرستید تا همه اگاه شوند و برای اینکه مطمئنتر عمل کنید از این سافت ور مطمئن که میتوانید مجانا ” دانلود کنیدو طرز استفاده بسیار ساده ائی دارد استفاده کنید وبعد به هر کجا خواستد بفرستید .
تا بعد احساس گناه و شرمساری بخاطر گرفتاری دیگران نکنید .
موفق باشید

آموزش تصویری زبان انگلیسی
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=AL49Ox-zetA]
لینک (انگلیسی)

سبز گوش: چرا باید عکسها و ویویوهائی که در تظاهرات و مناسبتها ی آ ن میگیریم چهره شرکت کنندگان را بپوشانیم.

Advertisements
%d bloggers like this: